นักเรียนเป็นวิทยากรมารยาทไทย

โพสต์20 มิ.ย. 2559 20:14โดยพิทยา พรหมปัญญา
นักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นวิทยากรมารยาทไทย ให้กับนักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศสิงคโปร์ ในปีการศึกษา 2558  1.นางสาวปรีดารัตน์ บุตรปาน
 2.นางสาวชญาณิช เจนร่วมจิตร
 3.นายภควรรธน์ ฟองชัย
 4.นายสิทธิพงษ์ ทองปั้น
 5.นายชินดนัย ชมาฤกษ์  คลิกภาพกิจกรรมที่นี่  
Comments