นักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคม ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การจัดบอร์ดนิทรรศการ หัวข้อ “เยาวชนกับการใช้ชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

โพสต์4 ก.ค. 2561 23:45โดยพิทยา พรหมปัญญา
นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมรับมอบโล่รางวัลจากดร.กฤศนรัตน์ พุทธเสน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเนื่องจาก นักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคม ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การจัดบอร์ดนิทรรศการ หัวข้อ “เยาวชนกับการใช้ชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 6,000 บาท นักเรียนที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การจัดบอร์ดนิทรรศการ หัวข้อ “เยาวชนกับการใช้ชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 1. นางสาวญาณิศา บุญสายัง นักเรียนชั้น ม.6/3 2. นางสาวเบญจพร กุลสุทธิ์ นักเรียนชั้น ม.6/3 3. นางสาวปาลิตา ศฤงคาร นักเรียนชั้น ม.6/8 4. นางสาวภัณทิลาพร สุโนภักดิ์ นักเรียนชั้น ม.6/8 5. นางสาวพรรณพฤกษา บุตรดีศักดิ์ นักเรียนชั้น ม.6/8 ครูผู้ฝึกซ้อม ได้แก่ ครูการะเกษ คงขุดทด และครูปิยวรรณ ศรีจันทวงษ์ ซึ่งโล่รางวัลชนะเลิศในครั้งนี้ได้รับเกียรติในการมอบโดย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกับ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ และจังหวัดเลย คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments