นักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคม เข้ารับรางวัลการประกวดคลิปสั้น "รู้เท่าทันสื่อ" ประจำปี 2561

โพสต์30 พ.ค. 2561 07:20โดยพิทยา พรหมปัญญา
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 จังหวัดเลยได้จัดการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 5/2561 ในการนี้ นักเรียนทีม GAMBLE จากโรงเรียนเลยพิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดคลิปสั้น  "รู้เท่าทันสื่อ" ประจำปี 2561 โดยนายชีพวานนท์  โชติการพิพัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม นายทวีวัฒน์  พิมพ์พัฒน์ ครูผู้ควบคุมดูแลพร้อมนักเรียน รับมอบรางวัลจาก นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments