นักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคมที่มีสิทธิ์เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ระดับภูมิภาค ค่ายที่ ๑ และ ๒

โพสต์19 ธ.ค. 2559 22:01โดยพิทยา พรหมปัญญา
นักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคมที่มีสิทธิ์เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ระดับภูมิภาค ศูนย์ สอวน.คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ค่ายที่ ๑,๒ ,ศูนย์โรงเรียนขยายผล (โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จ.อุดรธานี) ค่ายที่ ๑ ,ศูนย์โรงเรียนขยายผล (โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จ.กาฬสินธิ์) , ศูนย์โรงเรียนขยายผล (โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จ.ร้อยเอ็ด) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments