นักเรียนที่ทำการสอบสัมภาษณ์ได้เป็นตัวจริง ที่มีสิทธิ์ยืนยันเข้าศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยต่างๆ ในรอบ Portfolio

โพสต์6 ธ.ค. 2560 20:28โดยไม่ทราบผู้ใช้
ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่ทำการสอบสัมภาษณ์ได้เป็นตัวจริง ที่มีสิทธิ์ยืนยันเข้าศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยต่างๆ ในรอบ Portfolio  ซึ่งมีนักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคมที่ทำการสอบสัมภาษณ์ได้เป็นตัวจริง ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ดังนี้ 
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  - มหาวิทยาลัยขอนแก่น  - มหวิทยาลัยนเรศวร  -  มหาวิทยาลัยศรีนทรวิโรฒ  - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย - ม.เกษตรศาสตร์ - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  - ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา - ม.ธุรกิจบัณฑิต จำนวนนักเรียนทั้งหมดที่ทำการสอบสัมภาษณ์ได้เป็นตัวจริง   จำนวน 41 คน

Comments