นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้มอบเกียรติบัตรให้กับ เด็กชายณัฐพงศ์ ทุมจันดา นักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคม

โพสต์31 ม.ค. 2561 01:28โดยพิทยา พรหมปัญญา
นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้มอบเกียรติบัตรให้กับ เด็กชายณัฐพงศ์ ทุมจันดา นักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคม เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะเป็นอุทิศตนทำคุณประโยชน์ต่อจังหวัดเลย ด้านการรักษาความสะอาด ช่วยพัฒนาเมืองเลยให้สะอาดสวยงาม สอดคล้องกับวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย Thailand 4.0 : Loei For All ( เลยเมืองของทุกคน ) คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments