นายคูณ ธนาทิพย์ ผู้ปกครอง ด.ญ. รุ่งฟ้า ธนาทิพย์ ม. 2/11 บริจาคพัดลมติดเพดาน 56" ยี่ห้อ MITSUBISHI

โพสต์31 พ.ค. 2560 20:20โดยพิทยา พรหมปัญญา
นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม เป็นตัวแทนรับมอบพัดลมบริจาคจากนายคูณ ธนาทิพย์ ผู้ปกครอง ด.ญ. รุ่งฟ้า ธนาทิพย์ ม. 2/11  บริจาคพัดลมติดเพดาน 56" ยี่ห้อ MITSUBISHI จำนวน 8 ตัว เป็นเงิน 19,120 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบาทถ้วน) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้องเรียนพิเศษ  GEP วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2560  โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาตร์ คณิตศาสตร์ โรงเรียนเลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments