นายแพทย์สมบัติ แสนทอง มอบทุนให้กับนักเรียนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โพสต์2 ก.พ. 2560 19:31โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 3 ก.พ. 2560 00:12 ]
ด้วยนายแพทย์สมบัติ  แสนทอง  มอบทุนให้กับนักเรียนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
โรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นประจำทุกๆปี โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๙  จำนวน ๒ ทุน ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยโรงเรียนเลยพิทยาคม คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ทีการประพฤติปฏิบัติตนดี สามารถเป็นแบบอย่างที่ยอมรับ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ เสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ครู
๑.คณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือก ผู้ได้รับทุนนายแพทย์สมบัติ แสนทองทุนละ 10,000 บาท คือ
๑.  นายสุวิทย์  สารเงิน
                                                                  ๒. นางอสาวดี  วิเศษสัตย์
๒.
๒).ทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนจำนวน ๖ ทุน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทุนละ ๒,๐๐๐ บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุนละ ๒,๕๐๐ บาท  คลิกภาพกิจกรรมที่นี่

Comments