นายธวัช มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม และคณะรองฝ่ายบริหารงานทั่วไปและงานกิจการนักเรียน ได้พบปะให้โอวาทนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 โครงการห้องเรียนพิเศษ SC SM ICE EP และ GEP

โพสต์21 มี.ค. 2561 20:13โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 21 มี.ค. 2561 20:24 ]
นายธวัช มูลเมือง ผู้อำนวยการ โรงเรียนเลยพิทยาคม และคณะรองฝ่ายบริหารงานทั่วไป นายชีพวานนท์ โชติการพิพัฒน์และงานกิจการนักเรียน นายจารุวร  สาระทัศนานันท์ ได้พบปะให้โอวาทนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 โครงการห้องเรียนพิเศษ SC SM ICE EP และ GEP [ คลิกดูภาพบรรยากาศ ]
Comments