นายธวัช มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม และคณะรองผู้อำนวยการ หัวหน้าโครงการพิเศษ SM ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาตร์คณิตสาตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จากโรงเรียนท่าลี่วิทยา

โพสต์31 ม.ค. 2561 23:59โดยมนตรี เจดีย์
นายธวัช มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม และคณะรองผู้อำนวยการ หัวหน้าโครงการพิเศษ SM  ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาตร์คณิตสาตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จากโรงเรียนท่าลี่วิทยา
Comments