ยินดีต้อนรับผู้บริหารและครูคนใหม่ ประจำปี 2562

โพสต์11 ธ.ค. 2562 19:20โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2562 19:25 ]
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 โรงเรียนเลยพิทยาคม นำโดยนายวิชัย ปุรันผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับคุณครูที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารและครูโรงเรียนเลยพิทยาคมดังนี้
1.นางกชพร มณีพงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 2. นางพรทิพย์ ใจวงศ์ ครูกลุ่มสาะการเรียนรู้พลศึกษา 3.นางอุทุมพร คูณเมือง ครูกลุ่มสาะการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัตติกร จันทนา ครูกลุ่มสาะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  5. นางสาวประภัสสร แก้วพิรารมย์ ครูกลุ่มสาะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 6. นายสุรรัตน์ คงขุนทด ครูกลุ่มสาะการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  คลิกภาพกิจกรรมที่นี่ 

Comments