งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา

โพสต์26 ก.ค. 2562 07:50โดยพิทยา พรหมปัญญา
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 คณะลูกเสือ-เนตนารี  สามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนเลยพิทยาคมเข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ณ สนามกีฬาฟุตบอล โรงเรียนเลยพิทยาคม  คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments