งานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ "ถอดบทเรียน ๙ แบบอย่างที่ภาคภมิใจ" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

โพสต์15 ก.ย. 2560 09:36โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 16 ก.ย. 2560 07:54 ]
นายพรชัย ถมกระจ่างรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในงานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ "ถอดบทเรียน ๙ แบบอย่างที่ภาคภมิใจ" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ คลิกภาพกิจกรรมที่นี่ ชุดที่ ๐๑  คลิกภาพกิจกรรมที่นี่ ชุดที่ ๐๒ คลิกภาพกิจกรรมที่นี่ ชุดที่ ๐๓   คลิกภาพกิจกรรมที่นี่ ชุดที่ ๐๔
Comments