งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

โพสต์13 ธ.ค. 2560 19:36โดยพิทยา พรหมปัญญา
นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ โรงเรียนเลยพิทยาคม ระหว่าง วันที่ 30 กันยายน - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
ĉ
พิทยา พรหมปัญญา,
13 ธ.ค. 2560 19:37
Comments