งานสืบสานสงกรานต์ไทเลยและพิธี "สรงน้ำพระและรดน้ำผู้อาวุโส"

โพสต์7 เม.ย. 2559 02:36โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 7 เม.ย. 2559 02:40 ]
งานสืบสานสงกรานต์ไทเลยและพิธี "สรงน้ำพระและรดน้ำผู้อาวุโส" เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2559 ขึ้นในวันพฤหัสบดี่ที่ 7 เมษายน 2559 ระหว่างเวลา 09.00-11.00 น. ณ หอประชุมอาคาร 25 ปีเลยพิทยาคม เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม อันดีงามของชาวไทยมาโดยตลอด คลิกภาพกิจกรรม01 คลิกภาพกิจกรรม02
Comments