นิเทศและประเมินเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โพสต์6 ก.พ. 2560 07:00โดยพิทยา พรหมปัญญา
นายธวัช มูลเมืองผู้อำนาวยการและกรรมการบริหารโรงเรียนเลยพิทยาคม นิเทศและประเมินเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันจันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ บริเวณฐานการเรียนรู้ โรงเรียนเลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments