โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โพสต์3 ก.พ. 2563 07:10โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 7 ก.พ. 2563 02:59 ]
นายวิชัย ปุรันผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นประธานในโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่ วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ วิชาวิทยาศาตร์ วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาตร์
Comments