เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 และปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559

โพสต์9 พ.ค. 2559 23:37โดยพิทยา พรหมปัญญา
นายธวัช มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมได้กล่าวให้โอวาทนักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคม และปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559 ประจำปีการศึกษา 2559 คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments