พิิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครอบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมิูพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

โพสต์12 ต.ค. 2560 20:34โดยพิทยา พรหมปัญญา
พิิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครอบรอบ ๑ ปี  วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมิูพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐
ณ ศาลากลางจังหวัดเลย คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments