พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

โพสต์25 ก.ค. 2560 02:50โดยพิทยา พรหมปัญญา
เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายธวัช มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นประธานในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดภัยยาเสพติด และอบายมุข ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งการดำเนินงานจะต้องมีหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนทุกคน โรงเรียนจึงจัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ที่หน้าเสาธง ในวันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments