พิธีเจริญพระพุทธมนต์

โพสต์27 ก.ค. 2560 08:39โดยพิทยา พรหมปัญญา
นายชีพวานนท์ โชติการพิพัฒน์ รองผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนเลยพิทยาคม เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๓๐ น.  ณ ตึก วภ.ธรรมานุสรณ์ วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเลย คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments