พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

โพสต์28 ก.ค. 2560 00:50โดยมนตรี เจดีย์
โรงเรียนเลยพิทยาคม ได้เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งประธานในพิธี นายคุมพล  บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในการเปิดพิธี และคณะหน่วยงานราชการหลายหน่วยงาน ในการร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ อาคาร 25 ปี โรงเรียนเลยพิทยาคม  วันที่ 28 กรกฏาคม 2560 
Comments