พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 "เชิดชูครู ผู้สร้างคน"

โพสต์2 มิ.ย. 2559 02:20โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 2 มิ.ย. 2559 03:35 ]
ายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมและคณะกรรมการจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559 เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงาม ในหัวข้อ 
"เชิดชูครู...ผู้สร้างคน"  ให้นักเรียนได้แสดงกตเวทิตาคุณต่อครูที่ให้ความรู้และประสบการณ์คลอดระยะเวลาที่ศึกษาในโรงเรียนเลยพิทยาคม  ภาพกิจกรรมการทำพานไหว้ครู  ภาพกิจกรรมผลัดที่ 1 (ม.3,ม.6)  ภาพกิจกรรมผลัดที่ 2 (ม.1,ม.4)  ภาพกิจกรรมผลัดที่ 3 (ม.2,ม.5)  
Comments