พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) เรื่อง การบริหารและการจัดการศึกษาในยุค 4.0 ระหว่างโรงเรียนเลยพิทยาคม กับ โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม

โพสต์22 ม.ค. 2562 05:56โดยพิทยา พรหมปัญญา
นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมให้การต้อบรับคณะผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม ในการพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) เรื่อง การบริหารและการจัดการศึกษาในยุค 4.0 ระหว่างโรงเรียนเลยพิทยาคม กับ โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม วันที่ 22 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมจามจุรี โรงเรียนเลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments