พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการดำเนินงานด้านห้องเรียนสีขาว ครูที่ปรึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา โครงการห้องเรียนสีขาว ปลอดภัยยาเสพติดและอบายมุข

โพสต์18 ก.ค. 2561 23:19โดยพิทยา พรหมปัญญา
นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการดำเนินงานด้านห้องเรียนสีขาว ครูที่ปรึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา โครงการห้องเรียนสีขาว ปลอดภัยยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนเลยพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเลย คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments