พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น โรงเรียนเลยพิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๕๙

โพสต์15 ก.พ. 2560 23:36โดยพิทยา พรหมปัญญา
ดร.สมเจษฎ์ ศรีสมจักร์
ผอ.สพม.๑๙ เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น โรงเรียนเลยพิทยาคม
ปีการศึกษา ๒๕๕๙
วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.
ณ หอประชุม อาคาร ๒๕ ปี เลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมชุดที่๐๑  คลิกภาพกิจกรรมชุดที่๐๒

Comments