พิธีมอบเกียรติบัตร ผู้ที่มีจิตอาสาแสดง มหรสพสมโภชในพิธีถวายดอกไม้จันทร์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ของประชาชนในส่วนภูมิภาค ศาลากลางจังหวัดเลย

โพสต์26 พ.ย. 2560 21:07โดยมนตรี เจดีย์
พิธีมอบเกียรติบัตร ผู้ที่มีจิตอาสาแสดง มหรสพสมโภชในพิธีถวายดอกไม้จันทร์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ซึ่งมี คณะผู้บริหารและคณะครู ที่มีจิตอาสาและได้คัดเลือกให้ได้รับเกียรติบัตร ของประชาชนในส่วนภูมิภาค  โดยมี นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุน  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นผู้มอบเกียรติบัตร  ศาลากลางจังหวัดเลย  
Comments