พิธีมอบเข็มปฏิฎาณตน ผู้บำเพ็ญประโยชน์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ปีการศึกษา 2561

โพสต์7 ก.พ. 2562 23:51โดยพิทยา พรหมปัญญา
พิธีมอบเข็มปฏิฎาณตน ผู้บำเพ็ญประโยชน์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ปีการศึกษา 2561 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments