พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560

โพสต์4 ก.ค. 2561 21:14โดยพิทยา พรหมปัญญา
ผู้บริหารและครูโรงเรียนเลยพิทยาคม เข้าร่วมพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments