พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้น ม.๓, ม.๖ โรงเรียนเลยพิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๕๙

โพสต์31 มี.ค. 2560 00:54โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 31 มี.ค. 2560 08:21 ]
นายคุมพล บรรเทาทุกข์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้น ม.๓, ม.๖
โรงเรียนเลยพิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐
Comments