พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนเลยพิทยาคม

โพสต์30 มี.ค. 2561 01:14โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 30 มี.ค. 2561 01:17 ]
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร
นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนเลยพิทยาคม ณ อาคาร ๒๕ ปี เลยพิททยาคม 
วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ คลิกภาพกิจกรรม ชุดที่ ๐๑ ชุดที่ ๐๒ ชุดที่ ๐๓ ชุดที่ ๐๔
Comments