พิธีมอบรางวัลการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ประจำปี 2561

โพสต์5 ก.ย. 2561 21:51โดยพิทยา พรหมปัญญา
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม เป็นประธานในการมอบรางวัลให้กับนักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคมในการเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 1.การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ วันที่ 6 - 10 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2. Japan - Asia Youth Exchange 15-21 เมษายน 2561 ณ ประเทศญี่ปุ่น 3. การแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 6  เพื่อค้นหาอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ คลิกภาพกิจกรรมที่นี่ รายละเอียดตามไฟล์แนบ  
Ĉ
พิทยา พรหมปัญญา,
5 ก.ย. 2561 21:51
Comments