พิธีมอบทุนการศึกษานายพงษ์ศักดิ์ โชตยาธิวัฒน์และคณะ

โพสต์23 ม.ค. 2562 23:52โดยพิทยา พรหมปัญญา
พิธีมอบทุนการศึกษานายพงษ์ศักดิ์ โชตยาธิวัฒน์และคณะ โดยการประสานงานของครูปรียาดา เพชรเวียง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จำนวน 48,100 บาท คลิกภาพกิจกรรมที่นี่ 
Comments