พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย

โพสต์26 ม.ค. 2559 22:11โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 26 ม.ค. 2559 23:46 โดย งานพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เลยพิทยาคม ]
นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาดจังหวัดเลย เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย  ณ โรงเรียนเลยพิทยาคม วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2559