พิธีรับมอบตำแหน่ง ประธานสหวิทยาเขตหลักเมืองเลย

โพสต์21 ธ.ค. 2559 23:23โดยไม่ทราบผู้ใช้
การประชุมสหวิทยาเขตหลักเมืองเลย  นายธวัช  มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม  ขอลาออกจากตำแหน่งประธานสหวิทยาเขตหลักเมืองเลย  เนื่องจากไปรับตำแหน่ง  ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเลย และที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง  ดร.บุญแช่ม ดู่ป้อง  ผู้อำนวยการโรงเรียนนาอ้อวิทยา  ให้รับตำแหน่งเป็นประธานสหวิทยาเขตหลักเมืองเลย คนต่อไป  ณ ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนเลยพิทยาคม วันที่ 22 ธันวาคม 2559 [ คลิกดูภาพ ]

Comments