พิธีทำบุญบำเพ็ญกุศล พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร)

โพสต์29 พ.ค. 2561 23:44โดยพิทยา พรหมปัญญา
โรงเรียนเลยพิทยาคม เป็นเจ้าภาพพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศล  พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร) วันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 18:00 น. ณ เจดีย์ศรีวิสุทธิโสภณ วัดศรีอภัยวัน ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย. คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments