พิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โพสต์28 ธ.ค. 2559 19:39โดยพิทยา พรหมปัญญา
พิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันพฤหัสบดี ๒๙ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ สำนำกงานเขตพื้นที่การศึกมัธยมศึกษาเขต เขต ๑๙ คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments