พิธีถวายกฐินตกค้างแด่วัดที่ไม่มีเจ้าภาพทอดกฐิน ประจําปี 2561

โพสต์21 พ.ย. 2561 23:32โดยพิทยา พรหมปัญญา
นายนิกร สุรนาทชยานันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคมเข้าร่วมพิธีถวายกฐินตกค้างแด่วัดที่ไม่มีเจ้าภาพทอดกฐิน ประจําปี 2561 ขน ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดศรีวิชัยวนาราม ตําบลกุดป่อง อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments