พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

โพสต์23 พ.ย. 2560 08:05โดยพิทยา พรหมปัญญา
พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments