ผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคม รับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

โพสต์28 มิ.ย. 2559 18:11โดยกีรติ มูลเมือง   [ อัปเดต 28 มิ.ย. 2559 18:15 ]
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จทรงเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE และทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE , เปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และทรงเป็นองค์ประธานการแสดงคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 

Comments