ผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนเลยพิทยาคม ถวายเทียนพรรษา ณ วัดชลธาราราม (วัดท่าแพ)

โพสต์15 ก.ค. 2559 20:53โดยกีรติ มูลเมือง
รองผู้อำนวยการ
บัวแวว โคตรนรินทร์  นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคม ถวายเทียนพรรษา ณ
วัดชลธาราราม (วัดท่าแพ)  ในวัน เสาร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2559
Comments