ผู้บริหาร ครู โรงเรียนเลยพิทยาคมศึกษาดูงานโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง

โพสต์23 ก.พ. 2559 17:20โดยกีรติ มูลเมือง   [ อัปเดต 23 ก.พ. 2559 20:04 ]
 
ผู้บริหาร ครู โรงเรียนเลยพิทยาคมศึกษาดูงานโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง
  รองนราทิป  เจียมสงวน  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม นำคณะครู ศึกษาดูงานโรงเรียน บุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง ในด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อนำมาพัฒนาโรงเรียนเลยพิทยาคมสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลที่มีคุณภาพ