ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม มอบของที่ระลึกจาก ประเทศมองโกเลีย

โพสต์21 มี.ค. 2561 06:56โดยพิทยา พรหมปัญญา
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม มอบของที่ระลึกจาก ประเทศมองโกเลีย ให้โรงเรียนเลยพิทยาคม
โดยนายชีพวานนท์ โชติการพิพัฒน์ เป็นผู้รับมอบ วันที่ 19 มีนาคม 2561
คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments