ผู้อำนวยการและคณะผู้บริหารโรงเรียนเลยพิทยาคมได้ร่วกันปลูกต้น สุพรรณิกา บริเวณลานหน้า อาคาร 7

โพสต์11 ม.ค. 2561 19:13โดยมนตรี เจดีย์
ผู้อำนวยการและคณะผู้บริหารโรงเรียนเลยพิทยาคมได้ร่วกันปลูกต้น สุพรรณิกา บริเวณลานหน้า อาคาร 7 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบๆอาคารให้สวยงาม  [ คลิกดูภาพบรรยากาศ ]
Comments