ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมให้โอวาทนักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคม

โพสต์30 ต.ค. 2561 02:17โดยพิทยา พรหมปัญญา
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมให้โอวาทนักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคม 1. การรักษาอัตรักษ์ของโรงเรียน 2.การเข้าการแข่งขันมหกรรมวิชาการศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 68 สหวิทยาเขตหลักเมืองเลย 3. การเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเลยพิทย์เกมส์ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments