ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมพบปะและให้โอวาทแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

โพสต์25 ธ.ค. 2560 06:36โดยพิทยา พรหมปัญญา
นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมพบปะและให้โอวาทแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments