ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมพร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมอวยพรปีใหม่ ประจำปี 2561 ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19

โพสต์3 ม.ค. 2561 23:43โดยไม่ทราบผู้ใช้
นายธวัช  มูลเมือง  ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม  พร้อมคณะผู้บริหาร  ร่วมอวยพรปีใหม่ ประจำปี 2561 กับ 
นายสมเจษฏ์  ศรีสมจักร์ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษาเขต .19    วันที่  4  มกราคม  2561 


Comments