ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิยาคมมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ ผู้อำนวยการเขตพื้นการศึกษาที่มัธยมศึกษาเขต .19

โพสต์9 ม.ค. 2560 22:38โดยมนตรี เจดีย์
นายธวัช  มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมและคณะผู้บริหารได้ไปมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ ดร.สมเจษฏ์  ศรีสมจักร์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต.19 วันที่ 9 มกราคม 2560 [ คลิกดูภาพ ]
Comments