การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ประจำปี 2562

โพสต์30 พ.ค. 2562 07:03โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 30 พ.ค. 2562 07:04 ]
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นตัวแทนมอบรางวัล 1. แข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ระหว่าง วันที่ 28-30 มกราคม 2562 ทางโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SC) โรงเรียนเลยพิทยาคม ได้รับรางวัลเหรียญเงินระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2. นักเรียนผู้เข้าสังเกตการณ์การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์  3. ครูผู้ฝึกซ้อม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments