ประชุมชี้แจงการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

โพสต์22 ม.ค. 2561 19:58โดยพิทยา พรหมปัญญา
ประชุมชี้แจงการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ประเภทโควตานักเรียนเดิม โดยฝ่ายบริหารงานวิชาการและงานแนะแนว ในวันที่ 22 มกราคม 2561 คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments